Als doctoraatsonderzoeker bij het Leuvense centrum voor Global Governance Studies (KUL) ligt mijn focus voornamelijk op het Russisch buitenlandbeleid. In mijn onderzoek combineer ik mijn gezonde interesse voor buitenlandse politiek en mijn kennis van deze regio om mij te verdiepen in de rol van Rusland op het internationaal toneel. Hierbij probeer ik een genuanceerd beeld te schetsen van de Russische kijk op de wereld door mij te baseren op de originele Russischtalige bronnen.

Publicaties

Verpoest, L. & Claessen, E. (2018). Liberalism in Russia: from the margins of Russian politics to an instrument of geopolitical othering. Global Affairs.